Sirkulær fremtid

"Sirkulær fremtid" belyser bransjens, næringslivets og Norges rolle for å få til en sirkulær fremtid og hva det innebærer for deg.
Vi gir deg innspill fra bransjen, produsenter og forbrukere. Drivere som nye forretningsmodeller og innovasjon står på agendaen. Du får innsyn i hva bransjen selv har av erfaring og hva den har å tilby. Bli inspirert og få kunnskap om hvordan du, i samarbeid med hele bransjen og flere, kan være med på å skape en sirkulær fremtid.